Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yapmadan Dönme

Mardin'de yapmadan dönme

 

MardinTaş Evleri                 ; Mardin’de bolca çıkarılan sarı kalker taşı kullanılarak yapılan kapı, pencere, asma kat gibi zorunlu kullanımların dışında ahşap işçiliğine daha az rastlanan evleri gezmeden

Abbaralar                               : Sıcak Temmuz Ağustos aylarında abbaraların ferahlığında Mardin'in dar sokaklarında kaybolmadan,

Ulu Cami                                 ; 1176 yılında inşa edilen Mardin’in en önemli ve en eski mabedini görmeden

Kasımiye Medresesi           ; Günümüze kadar ayakta durmayı başarabilen, duvarlarında, astronomi ve tıp bilimine ait simgeler görülen medreseyi ziyaret etmeden

Mor Gabriel Manastırı         ;Dünyanın en eski ve faal olan manastırlarından birini görmeden.

Dara Antik Kenti                   ; Süryaniler, Zerdüştler ve Türk kümbetlerinin ortak noktada buluştuğu büyük bir nekropol’e sahip olmasından dolayı özellikle görülmesi gereken bir kent.

Mardin Müzesi;                      Paleolitik Çağ’dan günümüze kadar şehrin arkeolojik geçmişini gözler önüne seren ve kırk beş binin üzerinde eser bulunan müzezi ziyaret etmeden.

Midyat                                    ; Geçmişi Asurlulara dayanan ve taş konakları, kiliseleleri, manastırları ve çarşılarıyla ortaçağ izlerini taşıyan merkezde gezmeden

Telkari                                    ; Gümüş işlemeciliği manasına gelen telkari sanatı ham gümüşün eritilerek tel haline getirilmesi ve daha sonra tel halindeki gümüşün işlenerek yapılan ziynet eşyasından almadan

Mardin Badem şekeri        ; Bölgede yetişen Lahor ağacından elde edilen kök boya ile mavi rengini alan yöreye özgü badem şekerini tatmadan