Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kasımiye Medresesi


YOLBUL (NAVIGATION)

Günümüze kadar mükemmel yapısıyla ayakta kalabilen medresenin yapımına Artuklu Dönemi’nde başlanmış ve Akkoyunlu Hükümdarı Cihangiroğlu Kasım Padişah döneminde 1457-1502 yıllarında tamamlanmıştır. İki katlı, kubbeli, tek ve açık avlulu medresenin inşasında düzgün kesme taş kullanılmıştır. Plan özellikleri, taş işçiliği ve süsleme motifleri bakımından ilgi çeken yapı, cami ve türbe ile birlikte külliye içerisinde yer almaktadır. Medresenin avlusunda bir çeşme ve büyükçe bir havuz bulunmaktadır. Güneyde ovaya açık bir cepheye sahip olan medrese, Mardin yapılarının en büyüklerindendir. Açık medrese tipinde, tek bir avlu etrafında düzenlenmiş, iki katlı ve tek eyvanlıdır. Kesme taş ve tuğlalardan yapılmıştır.

Güney cephesinden, bir taç kapının bağladığı beşik tonozlu bir koridordan geçilerek girilir. Batısında diğer kısımlarla girişi aynı olan, bağımsız bir mescit mekânı vardır. Doğuda iki kat boyunca yükselen camisi mevcuttur. Portalden girilen revaklı büyük avlunun etrafında, iki kat üzerine revaklar arasına dizilmiş hücrelerden oluşmaktadır. Avlunun kuzeyinde, ikinci katı da kesen büyük eyvan ve onun önünde bir havuz mevcuttur. Burası tek başına bir medrese olarak değil bir külliye gibi düşünülmüş olmalıdır. Yanında bulunan zaviye-türbe bunun kanıtıdır.Ziyaret Saatleri: Kış uygulaması ;08.30 -17.30   Yaz uygulaması;08.30-19.00
Giriş Ücreti:15tl (12 Yaş altı ve 65 yaş üstü, şehit gazi yakınları, engelli vatandaşlar, Mardin Artuklu Üniversitesi Personeli Ücretsiz)
İletişim : 0482 213 40 02      

ENGLISH Kasımiye Madrasa

The construction of the madrasa  started in the Artuqid Period (11 th century)  and completed in 1457-1502 during the reign of Akkoyunlu Ruler Cihangiroğlu Kasım Padishah. The Madrasa managed to survive until today with its perfect structure. The construction of the two-storey, domed, single and open courtyard madrasah was mainly made with ashlar.The complex attracting attention in terms of its features, stonework and ornament motifs, is located in a along with a mosque and a tomb.There is a fountain and a large pool in the courtyard of the madrasa. It is, one of the largest structures in Mardin with an open front to the plain in the south. Not surprisingly, it is one of the must see places of Mardin

Working hours: 
Working days :
Entrance fee   : 
Telephone       : 

Kasimiye Lale11.jpg

ESPANOL  Madrasa de Kasımiye

La construcción de la madrasa comenzó en el Período Artuqid (siglo XI) y se completó en 1457-1502 durante el reinado del Gobernante Akkoyunlu Cihangiroğlu Kasım Padishah. La madrasa logró sobrevivir hasta el día de hoy con su estructura perfecta. La construcción de la madrasa de dos plantas, cúpula, único y patio abierto se hizo principalmente con sillar. El complejo, que llama la atención por sus características, cantería y motivos ornamentales, se encuentra en un junto con una mezquita y una tumba. Hay una fuente y una gran piscina en el patio de la madrasa. Es una de las estructuras más grandes de Mardin con un frente abierto a la llanura del sur. No en vano, es uno de los lugares de visita obligada de Mardin.

Horario de trabajo:
Dias Abiertos:       
Tarifa de entrada:   
Teléfono               : 


MARD¦-N-KASIM¦-YE MEDRESES¦--G+£LCAN ACAR (2).jpg

РУССКИЙ Медресе Касымие
Строительство медресе началось в период Артукидов (11 век) и было завершено в 1457-1502 годах во время правления правителя Аккоюнлу Джихангироглу Касыма Падишаха. Медресе удалось сохраниться до наших дней благодаря своей совершенной структуре.  Комплекс, поражающий своими особенностями, каменной кладкой и орнаментальными мотивами, находится в комплексе вместе с мечетью и усыпальницей. Во дворе медресе есть фонтан и большой бассейн. Это одно из самых больших сооружений в Мардине с открытым фасадом на южную равнину. Неудивительно, что это одно из обязательных к посещению мест на Марди.

Дни открытых дверей:
Входная плата: 
Плата за вход:
Телефон: 


MARD¦-N-KASIM¦-YE MEDRESES¦--G+£LCAN ACAR (4).jpg
MARD¦-N-KASIM¦-YE MEDRESES¦--G+£LCAN ACAR (6).jpg