Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Cumhuriyet Meydanı


YOLBUL (NAVIGATION)

Mardin 1. cadde üzerinde bulunan Cumhuriyet Meydanı, kuzeyinde Mardin Müzesi ve Meryem Ana Kilisesi, güneyinde Latifiye Cami, İnekler Çarşısıs, Gazi Paşa İlkokulu, doğusunda Şahkulubey Konağı, batısında Kırklar Kilisesi gibi hem kamusal ve dini, hem de önemli ticari ve sivil yapıların ortasında bulunan tek meydandır.

Cumhuriyet Square
Located on the 1. street, Cumhuriyet Square is the heart of old town. It is in the center of all commercial and religious structures. In the north of the square, you may find Mardin Museum and Virgin Mary Church, In the south Latifiye mosque, Gazi Paşa Primary School and Inekler Bazaar, in the east Şahkulubey Mansion and in the west Kırklar Church.

La Plaza Cumhuriyet
Ubicada en la calle 1, la plaza Cumhuriyet es el corazón del casco antiguo. Está en el centro de todas las estructuras comerciales y religiosas. En el norte de la plaza, puede encontrar el Museo Mardin y la Iglesia de la Virgen María, en el sur la mezquita Latifiye, la Escuela Primaria Gazi Paşa y el Bazar Inekler, en el este la Mansión Şahkulubey y en el oeste la Iglesia Kırklar.

Площадь Джумхуриет
Площадь Джумхуриет, расположенная на 1-й улице, является сердцем старого города. Он находится в центре всех коммерческих и религиозных структур. На севере площади вы можете найти музей Мардина и церковь Девы Марии, на юге мечеть Латифие, начальную школу Гази Паша и базар Инеклер, на востоке особняк Шахкулубей и на западе церковь Кырклар.