Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Keldani Kilisesi


YOLBUL (NAVIGATION)

Şehir merkezinde, Şahkulu BeyKonağı'nın yaklaşık 100 metre doğusunda bulunan kilise Keldani Katolik cemaatine aittir. 397-430 yılları arasında tamamlanmıştır. Kubbeli bir yapıya sahiptir. Kilise içerisinde iki Metropolit'in mezarı bulunmaktadır. Güzel nakışlarla bezenen mezarların üzerinde iki Metropolit'in vefat tarihleri yazılıdır. Kilisenin sonradan eklenen divanhanesin içerisinde 1902 yılında yapıldığı bilinen ve üstünde Osmanlı tuğrası bulunan güzel nakışlı bir şömine dikkat çekmektedir.Located in the city centre, approximately 100 meters east of Şahkulu Bey Konağı, the Keldani church is property of the Chaldean Catholic community. It was completed between 397-430. It has a domed structure. There are two Metropolitan tombs in the church. The death dates of two Metropolits are written on the beautiful embroidery decorated tombs. A divan room built in 1902 nearby the church draws attention with its  beautifully embroidered fireplace with the Ottoman monogram on it.

keldani2.png


Ubicada en el centro de la ciudad, aproximadamente a 100 metros al este de Şahkulu Bey Konağı, la iglesia de Keldani es propiedad de la comunidad católica caldea. Se completó entre 397-430. Tiene una estructura abovedada. Hay dos tumbas metropolitanas en la iglesia. Las fechas de muerte de dos Metropolits están escritas en las tumbas decoradas con hermosos bordados. Un diván construido en 1902 cerca de la iglesia llama la atención con su chimenea bellamente bordada con el monograma Otomano.

keldani3.png

Расположенная в центре города, примерно в 100 метрах к востоку от Шахкулу Бей Конаги, церковь Келдани является собственностью халдейской католической общины. Он был завершен между 397-430 гг. Имеет куполообразную структуру. В храме находятся две митрополичьи гробницы. На украшенных красивой вышивкой гробницах написаны даты смерти двух митрополитов. Диванная комната, построенная в 1902 году рядом с церковью, привлекает внимание своим красиво вышитым камином с османским вензелем на нем.

keldani1.png