Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tarihi Estel ve Midyat sokakları

YOLBUL (NAVIGATION)

Midyat’ta, Yukarı Mahalle (Harıd Fok) diye anılan bölgede, Midyat’a özgü katori taşından yapılmış, Midyat taş evlerinin bulunduğu sokaklar, Estel Köşk Meydanı’na kadar uzanmaktadır. Bu sokaklarda çeşitli motiflerle süslenmiş evler ve abbaralar bulunmaktadır. 2020 Yılında Midyat Belediyesi tarafından Sokak Sağlıklaştırması Projesi ile aslına uygun olarak restore edilmiştir. 
Tarihi sokakların bulunduğu diğer bir bölge de Konuk Evi çevresinde bulunan ve Gümüşçüler Çarşısına kadar uzanan bölgedir.

066-2.JPG

ENGLISH MIDYAT'S HISTORICAL STREETS
In the area called Yukarı Mahalle (Harıd Fok) in Midyat, the streets full of Midyat stone houses made of katori stone unique to Midyat extend to Estel Köşk Square. There are houses and abbaras decorated with various motifs in these streets. It was restored in accordance with its original form in 2020 with the Street Improvement Project. Another area with historical streets is the area around the Guest House extending to the Gümüşçüler Bazaar.
ESPANOL LOS CALLES HISTORICOS DE MIDYAT
En el área llamada Yukarı Mahalle (Harıd Fok) en Midyat, las calles llenas de casas de piedra de Midyat hechas de piedra katori exclusiva de Midyat se extienden hasta la plaza Estel Köşk. Hay casas y abbaras decoradas con varios motivos en estas calles. Fue restaurado de acuerdo con su forma original en 2020 con el Proyecto de Mejoramiento de Calles. Otra área con calles históricas es el área alrededor de la Casa de Huéspedes que se extiende hasta el Bazar Gümüşçüler.ИСТОРИЧЕСКИЕ УЛИЦЫ МИДЬЯТА
В районе под названием Юкари Махалле (Харид Фок) в Мидьяте улицы, полные мидьятских каменных домов из камня катори, уникального для Мидьята, простираются до площади Эстель Кёшк. На этих улицах есть дома и аббары, украшенные различными мотивами. Он был восстановлен в первоначальном виде в 2020 году в рамках Проекта благоустройства улиц. Еще одним районом с историческими улицами является территория вокруг гостевого дома, простирающаяся до базара Гюмюшчулер.