Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Şehidiye Medresesi


YOLBUL (NAVIGATION)

13'üncü yüzyılın başlarında Artuklu Sultanı Melik Nasreddin Artuk Aslan tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Güney yönünde iki nefli mescidin yer aldığı revaklı avlulu ve eyvanlı medrese şeması veren yapıdaki bir çok değişiklik, onarım ve eklemelerle medresenin orijinal durumundan pek az şey kalmıştır. Yapının yıkılmış olan minaresi 1916/17 yıllarında Ermeni Mimar Serkis Lole tarafından eklektik bir üslupla ve iskelesiz olarak inşa edilmiştir. Medresede en çok oynanmış olan yerlerden biri camidir. İki enine nefli ve ilk yapıldığında oldukça süslü bir cepheye sahip olduğu anlaşılan cami kısmı devamlı değişmiştir.ENGLIH ŞEHİDİYE MADRASA
The Madrasa thought to be built by the Artuqid Sultan Melik Nasreddin Artuk Aslan at the beginning of the 13th century. Due to the restorations and additions, only small part of the madrasa remains in its original state. The destroyed minaret of the building was built in 1916/17 by the Armenian Architect Serkis Lole in an eclectic style and without a scaffolding. One of the most transformed places in the madrasa is the mosque. The  mosque, which seems to have two transverse naves and an ornate facade when it was first built, has changed constantly over the course of time

şehidiye1.jpg

ESPANOL
Se cree que Madsasa fue construida por el sultán artuqid Melik Nasreddin Artuk Aslan a principios del siglo XIII. Debido a las restauraciones y adiciones, solo una pequeña parte de la madraza permanece en su estado original. El minarete destruido del edificio fue construido en 1916/17 por el arquitecto armenio Serkis Lole en un estilo ecléctico y sin andamios. Uno de los lugares más transformados de la madrasa es la mezquita. La mezquita, que parece tener dos naves transversales y una fachada ornamentada cuando se construyó por primera vez, ha cambiado constantemente a lo largo del tiempo.

şehidiye2.jpg

ШЕХИДИЙСКОЕ МЕДРАСА
Считается, что медресе было построено султаном Артукидов Меликом Насреддином Артуком Асланом в начале 13 века. Из-за реставраций и дополнений в первозданном виде сохранилась лишь небольшая часть медресе. Разрушенный минарет здания был построен в 1916/17 году армянским архитектором Серкисом Лоле в эклектичном стиле и без строительных лесов. Одним из самых преображенных мест в медресе является мечеть. Мечеть, которая, кажется, имеет два поперечных нефа и богато украшенный фасад, когда она была впервые построена, постоянно менялась с течением времени.

şehidiye 3.jpg