Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Baş Kavak Köprüsü

YOL BUL (NAVIGATION)
 İlçe merkezine bağlı, eski adı Ahmedi olan Baş kavak köyündeki bu köprü, Savur çayı üstünde kuruludur. Kitabesine göre yapı, Hacı İbrahim Bey tarafından 1755 yılında yaptırılmıştır. 1861 yılında ise, Hacı İbrahim Bey’in oğlu Hacı Emir Abdullah Bey tarafından tamir ettirilmiştir. doğu-batı istikametinde uzanır. Sivri kemerli, 14 gözlü ve yolu düz olan köprüler gurubuna girer. Döşeme uzunluğu 70.50 metre, genişliği 3.10 metredir. Köprü, 1997 yılında tescil edilerek koruma altına alınmıştır. Günümüzde sağlam olup yayaların ve hayvanların geçmesi için kullanılır.


ENGLISH
  Located in Baş Kavak village the bridge is built on Savur River. According to its inscription, the bridge was built by Hacı İbrahim Bey in 1755. In 1861, it was repaired by Hacı İbrahim Bey's son, Hacı Emir Abdullah Bey. The bridge extends in an east-west direction. With its 14 arches the bridge is included in the group of bridges with pointed arches. The bridge has a length of  70.50 meters, and wide of is 3.10 meters. The bridge was registered and taken under protection in 1997. Today it is in good condition and still used by pedestrians and animals.


ESPANOL

Ubicado en el pueblo de Baş Kavak, el puente está construido sobre el río Savur. Según su inscripción, el puente fue construido por Hacı İbrahim Bey en 1755. En 1861, fue reparado por el hijo de Hacı İbrahim Bey, Hacı Emir Abdullah Bey. El puente se extiende en dirección este-oeste. Con sus 14 arcos el puente se incluye en el grupo de puentes con arcos apuntados. El puente tiene una longitud de 70,50 metros y un ancho de 3,10 metros. El puente fue registrado y tomado bajo protección en 1997. Hoy está en buenas condiciones y todavía es utilizado por peatones y animales.

RUSSIAN
Расположенный в селе Баш Кавак мост построен на реке Савур. Согласно надписи, мост был построен Хаджи Ибрагим-беем в 1755 году. В 1861 году его отремонтировал сын Хаджи Ибрагим-бея, Хаджи Эмир Абдулла-бей. Мост протянут в направлении восток-запад. Мост со своими 14 арками входит в группу мостов со стрельчатыми арками. Мост имеет длину 70,50 метра и ширину 3,10 метра. Мост был зарегистрирован и взят под охрану в 1997 году. Сегодня он находится в хорошем состоянии и до сих пор используется пешеходами и животными.