Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Mor Yuhanon Dilimiyo Süryani Kilisesi

YOL BUL (NAVIGATION)
 Mor Yuhanon Dilimoyo Kilisesi, Kıllıt köyü içerisinde ibadete açık tek kilisedir. 2006 yılında restore edilen ibadethanenin M.S. 4. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. 4 bölümden oluşan kilise mimarisiyle ilgi çekmektedir.
Mor Yuhanon Dilimoyo Church is the only active church in Kıllıt village. The structure considered to be built in 4th century restored in 2006. The church consists of 4 parts and stands out forarchitecture.

La iglesia Mor Yuhanon Dilimoyo es la única iglesia activa en el pueblo de Kıllıt. La estructura se considera construida en el siglo IV restaurada en 2006. La iglesia consta de 4 partes y destaca por su arquitectura.
Церковь Мор Юханон Дилимойо - единственная действующая церковь в деревне Киллит. Сооружение считается построенным в 4 веке, восстановлено в 2006 году. Церковь состоит из 4 частей и выделяется своей архитектурой.