Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Midyat Estel Han -Midyat Kent Müzesi-


YOLBUL (NAVIGATION

Estel Hanı, Midyat ilçe merkezine 2,2km uzaklıkta, Ulu camii Mahallesi’nde yer almaktadır. İnşa kitabesi olmayan hanın ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. U tipine sahip olan han, tek avlulu ve 3 katlı hanlar grubuna girmektedir. Yapımında kesme taş ve düzgün kesme taş kullanılan hanın bodrum katı, kayaya oyularak yapılmıştır. Çeşitli formlarda pencere açıklıklarına sahip mekân içten beşik tonozlu; dıştan ise üzeri düz dam şeklinde yapılmıştır. Midyat Belediyesi tarafından 2021 yılında aslına uygun olarak restore edilen yapı, Midyat kültürüne ait eserlerin sergilendiği, Kent Müzesi olarak kullanılmaktadır. 
Ziyaret Günleri : Haftanın 7 günü açıktır
Ziyaret Saatleri: 08:00/17:00
Giriş Ücreti    :  7

ENGLISH ESTEL INN  -Midyat Museum-
Estel Inn is located in the Ulu Mosque Neighborhood, 2.2 km from the Midyat district center. The construction date of the inn is unknown as there is no inscription on it. The structure was built in "U" form with a single courtyard in three floors. The basement floor of the inn was carved into the rock and the rest of the building made of ashlar. The building restored in accordance with its original form in 2021 by the Midyat Municipality, is used as the City Museum where artifacts belonging to the Midyat culture are exhibited. 
Working hours: 08.00 am-17:00 pm
Working days:   7 days of the week.
Entrance Fee  : 7ESTEL INN -Museo de Midyat-
Estel Inn se encuentra en el barrio de la mezquita de Ulu, a 2,2 km del centro del distrito de Midyat.Se desconoce la fecha de construcción de la posada ya que no tiene ninguna inscripción.La estructura fue construida en forma de U con un solo patio en tres plantas.El piso del sótano de la posada estaba excavado en la roca y el resto del edificio era de sillería.El edificio restaurado de acuerdo con su forma original en 2021 por la Municipalidad de Midyat, se utiliza como Museo de la Ciudad donde se exhiben artefactos pertenecientes a la cultura Midyat.
Horario de trabajo: 08.00 am-17:00 pm
Dias Abiertos:         7 días de la semana.
Tarifa de entrada:   7
-Музей Мидьят-
Мини-гостиница Estel расположена в районе мечети Улу, в 2,2 км от районного центра Мидьят. Дата постройки гостиницы неизвестна, так как на ней нет надписи. Строение было построено в форме буквы «U» с одним внутренним двором в три этажа. Цокольный этаж гостиницы был вырублен в скале, а остальная часть здания сделана из тесаного камня. Здание, восстановленное в первоначальном виде в 2021 году муниципалитетом Мидьят, используется как городской музей, где выставлены артефакты, принадлежащие культуре Мидьят.
Дни открытых дверей: 7 дней в неделю.
Часы работы                  08:00/17:00
Входная плата:      7 ₺