Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Derinsu Mağarası

YOL BUL (NAVIGATION)

Derik'in batısında, Hanok'un 8 km.kuzeybatısındaki Derinsu Köy'ünde  bulunan bu mağara içerisinde yeraltı gölü bulunmaktadır. Bu yüzdende bu mağaraya Deniz Mağarası ismi verilmiştir. Yaklaşık 2 bin metrekare genişliğinde ve 15 metre yüksekliğindeki Mağaranın zemininden çıkan temiz bir suyla oluşan derinliği bilinmemektedir. Bu nedenle suya girmek tehlikeli ve yasaktır.

ENGLISH  (DERİNSU CAVE )
Located in Derinsu Village, 8 km northwest of Hanok, 25 km west of Derik district, Derinsu Mağarası (Derinsu Cave) has an underground lake in this it. That's why the cave is also called as the Sea Cave.The cave is roughly 2 thousand square meters wide and 15 meters high and its depth is not known. Therefore, it is dangerous and forbidden to swim in the water.

ESPANOL (CUEVA DE DERİNSU)
Ubicada en Derinsu Village, 8 km al noroeste de Hanok, 25 km al oeste del distrito de Derik, Derinsu Mağarası (Cueva Derinsu) tiene un lago subterráneo. Es por eso que la cueva también se llama Cueva del Mar. La cueva tiene aproximadamente 2 mil metros cuadrados de ancho y 15 metros de alto y se desconoce su profundidad. Por lo tanto, es peligroso y está prohibido nadar en el agua.

РУССКИЙ (ПЕЩЕРА ДЕРИНСУ)
Расположенная в деревне Деринсу, в 8 км к северо-западу от Ханока и в 25 км к западу от района Дерик, Деринсу Магарасы (пещера Деринсу) имеет подземное озеро. Вот почему пещеру также называют Морской пещерой. Пещера имеет площадь около 2 тысяч квадратных метров и высоту 15 метров, а ее глубина неизвестна. Поэтому купаться в воде опасно и запрещено.

DERİK DERİNSU MAĞARASI 2.jpg