Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Mardin Taşı

Tescil No: 145
Coğrafi İşaret
:Mardin Taşı
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri :

Mardin, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yüzyıllardır Mardinilindeyapılan kiliseler, manastırlar, medreseler, camiler, hanlar ve evler büyük bir ekseriyetle MardinTaşındanyapılmışvebueserlerinbüyükbirbölümühalendimdikayakta durmaktadır. Mardin Taşının dayanıklılığı ile yüzyıllardan beri her türlü bilgiye daha rahat ulaşılmaktadır. Bunu taş işlemecilerine ve Mardin Taşına borçluyuz. Mardin ilinde mezarlar, balkon korkulukları Mardin Taşından yapılmış ve halen yapılmaya devam etmektedir.
FarklıkültürlerinbirliktevekardeşçeyaşadığıbirİlolanMardin’debütünkültürler yapılarında Mardin Taşını kullanmış ve kullanmaya devam etmektedir. Bu Mardin ilinde yaşayan tüm farklı kültürlerin ortak bir simgesi olarak kabul görmektedir. Taş işlemeciliğinde 7000 yıllık bir tarihi olan Mardin’de Mardin Taşı Medeniyetler Taşı olarak karşımıza çıkmaktadır. Mardin taş evlerinin içi ve dışı nakış süslemeleriyle bezelidir. Kapı, pencere çevreleri,
sütunlar, kemerler taş işçiliğinin oya gibi ince örnekleriyle bezelidir.
Mardin Taşı alt Eosen –Alt Oliposen yağle resifal kökenli Hoya Formasyonu içinde yatmaktadır. Formasyonun ortalama kalınlığı 50 –600 metreler arasındadır. Formasyonu meydanagetirenlitolojiler;tebeşirlikireçtaşları,biyonikrit,dolomitikkireçtaşları,killi kireçtaşları ve fosili kireçtaşlarıdır. Kayaçların renkleri; sarı, pembe, kırmızı, beyaz, kirli beyaz ve gridir. Formasyon sığ deniz –şelf kenarında oluşmuş ve her yerde resifal karekterli ürünler sunmaktadır. Mardin Taşı 19 X 20 X 30 cm. ebadında ve özel ebatlarda kesilerek yapılarda, sanat eserlerinde ve süs işlemeciliğinde kullanılmaktadır.
Mardin Taşının doluluk oranı % 85 –
90’dır.
Yapılan deneylerde Mardin Taşının ısı iletim katsayısı 0.7985, özgül ısı kapasitesi 987.6 J/Kg.C ,su emme miktarı % 21,8, aşınma oranı % 064, çekme dayanımı 0,77 N/mm2, basma dayanımı 4.939 N/mm2 olarak elde edilmiştir.

MardinTaşınınbolgözenekliolanlarıgenelliklekabaişçilikisteyensanateserlerinde kullanılır. İnce işçilik görecek ürünler çıkarıldıktan sonra gölgede işlenir ve istenilen şekil verilerek ışığa çıkarılır.
Mardin Taşı, tebeşirimsi özellik sunması, ince tane yapılı olması, çıkartıldığında rahatlıkla işlenebilmesiözelliklerinesahiptir.MardinTaşıtestereilekesilebilmekte,matkapla delinebilmekte, sert kesiciler ile yontulabilmektedir. Mardin Taşının sahip olduğu bu özellik yörede yüzyıllardır inşa edilen yapılarda itibar görmesini sağlayan önemli nedenler arasında
yer almaktadır.
Mardin Taşı;işlendiğindeyumuşak, işlendikten sonra güneş ve su ile temas ettiğinde sertleşmektedir. Bu Mardin Taşının en belirgin ve en önemli özelliğidir. Mardin Taşı, ocaktan çıkarıldığında işlenmesi kolaydır. Bu taşlar sabırla işlenir, göz nuru, el emeği ve alın teri ile birleşen taş yapılar mimarinin en güzel örneklerindendir.
Kaynak:
https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38010

6ad05e15-640a-4c78-9ed7-6156da24f15d.jpg
Kırklar Kilisesi8.JPG
MARD¦-N-KIRKLAR K¦-L¦-SES¦--G+£LCAN ACAR (1).jpg