Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Mor Evgin Manastırı

66045107_962657750747258_8808200577965096960_n.jpg
YOLBUL (NAVIGATION)


Mardin'deki en özgün ve muhteşem dini yapılardan biri olan Mor Evgin Manastırı Nusaybin'e 25 km uzaklıktaki Tuz İzlo bölgesinde bulunmaktadır. Mısır'dan gelen Mor Evgin ve 70 müjdecisi tarafından M.S. 363 yılında yapılan manastır günümüze kadar gelebilmiştir. Denizden yaklaşık 900 metre yükseklikte olan Manastır bir avlu etrafından gelişen kompleks bir yapı arz etmektedir. 

Manastırda Hristiyan azizlerin ve hizmetkarların mezarları, çok sayıda inziva yerleri ve ibadet bölümleri bulunmaktadır. Rahip sayısı bir dönem 350'ye kadar ulaşmıştır. Manastırda yapılan 300 kadar su testisiyle İpek Yolu kenarına gelen rahipler yoldan geçenlerin su ihtiyacını karşılamaktaydı. Mor Evgin Manastırı'nda yetiştirilen rahipler gruplar halinde Hristiyanlık inancını yaymak adına adına Hindistan'a kadar gitmişlerdir. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Mor Evgin'e II. Mesih unvanı verilmiştir. 1970 yılında görevli son başrahibin vefatıyla  kaderine terk edilen Manastır 2011 yılında atanan yeni rahiple tekrar ibadete açılsa da bugün ziyarete kapalıdır.

ENGLISH MOR EVGIN MONATERY

Mor Evgin Monastery, one of the most original and magnificent religious buildings in Mardin, is located in Tuz Izlo region, 25 km from Nusaybin. The monastery, built by Mor Evgin and his 70 heralds migrated from Egypti in 363 has survived to the present day. The Monastery, is approximately 900 meters above sea level, presents a complex structure that develops around a courtyard.

There are tombs of Christian saints and servants, many hermitages and prayer rooms in the monastery. The number of priests reached 350 at one time. The monks in the monastery helped  passers-by providing them water with the 300 jugs made in the temple. The priests who were raised in the Mor Evgin Monastery went to India in groups in order to spread the Christian faith. Due to his services the title of Messiah the II was given to Mor Evgin. The Monastery, which was abandoned to its fate with the death of the last high priest in charge in 1970, was reopened for worship with the new priest appointed in 2011. The monastery is closed to the visitors.


65958368_962657670747266_6092502553524699136_n.jpg
ESPANOL El MONASTERIO DE MOR EVGIN

El Monasterio Mor Evgin, uno de los edificios religiosos más originales y magníficos de Mardin, se encuentra en la región de Tuz Izlo, a 25 km de Nusaybin. El monasterio, construido por Mor Evgin y sus 70 heraldos emigrados de Egypti en 363 ha sobrevivido hasta nuestros días. El Monasterio, se encuentra aproximadamente a 900 metros sobre el nivel del mar, presenta una estructura compleja que se desarrolla alrededor de un patio.

Hay tumbas de santos cristianos y sirvientes, muchas ermitas y salas de oración en el monasterio. El número de sacerdotes llegó a 350 a la vez. Los monjes del monasterio ayudaban a los transeúntes proporcionándoles agua con los 300 cántaros fabricados en el templo. Los sacerdotes que se criaron en el Monasterio de Mor Evgin fueron a la India en grupos para difundir la fe cristiana. Debido a sus servicios, Mor Evgin recibió el título de Mesías II. El Monasterio, que fue abandonado a su suerte con la muerte del último sumo sacerdote en el cargo en 1970, fue reabierto al culto con el nombramiento del nuevo sacerdote en 2011. El monasterio está cerrado a los visitantes.

65644304_962657664080600_1323516235509399552_n.jpg

РУССКИЙ Монастырь Мор Эвгин

Монастырь Мор Эвгин, одно из самых оригинальных и величественных религиозных сооружений в Мардине, расположен в районе Туз Изло, в 25 км от Нусайбина. Монастырь, построенный Мором Евгином и его 70 вестниками, переселившимися из Египта в 363 году, сохранился до наших дней. Монастырь, расположенный примерно на 900 метров над уровнем моря, имеет сложную структуру, которая развивается вокруг внутреннего дворика. В монастыре есть усыпальницы христианских святых и служителей, много скитов и молитвенных помещений. Количество священников достигало 350 человек. Монахи монастыря помогали прохожим, снабжая их водой из 300 кувшинов, изготовленных в храме. Священники, выросшие в монастыре Мор Эвгин, отправились в Индию группами для распространения христианской веры. Благодаря его заслугам Мор Евгин получил титул Мессии II. Монастырь, брошенный на произвол судьбы со смертью последнего первосвященника в 1970 году, был вновь открыт для богослужений с новым священником, назначенным в 2011 году. Монастырь закрыт для посетителей.