Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sit Alanları

 

SİT ALANLARI

 

Arkeolojik Sit Alanı

 

133

Kentsel Sit Alanı

 

4

TOPLAM

 

137

 

 

 

TAŞINMAZ KÜLTÜR  VARLIKLARI

 

Sivil Mimarlık Örneği

 

811

Kalıntılar

 

7

Dinsel Yapılar

 

152

Kültürel Yapılar

 

69

İdari Yapılar

 

15

Askeri Yapılar

 

3

Endüstriyel ve Ticari Yapılar

30

Mezarlıklar

 

23

TOPLAM

 

1.110