Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesi